Historie

Historie PHV Aalburg

De vereniging is opgericht in 1974. De initiatief nemers om een hondenvereniging op te richten in Wijk en Aalburg waren P.v.Veen, Henk van Bockel.
De eerste vergadering werd belegd op 18 januari 1974.

De oprichting werd mede op gang gezet door: Gijs Bax, Frans Bouman, Kees Bouman. Het aanvragen bij de gemeente voor een geschikt terrein werd gevonden en we kregen volle medewerking. De eerste trainingsdag was op zaterdag 16 februari 1974. Al snel kreeg de vereniging het karakter van een politiehonden vereniging. Vervolgens werden we door de KNPV erkend in januari 1976.

Al snel kregen we nieuwe leden en hebben door de jaren heen vele honden ter keuring gebracht. Veel honden van onze vereniging zijn ingezet bij politie- lucht en landmacht.Opleiding KNPV Politie honden

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan appeloefeningen, zoals volgen van de baas, het springen over hindernissen, het weigeren van aangeboden voedsel en het zoeken van kleine voorwerpjes. Natuurlijk worden ook aanvals en bewakingsoefeningen geleerd, zoals het bewaken van een voorwerp, het op transport zetten van een persoon en het tot staan brengen van een vluchtend persoon.
Politiehondenvereniging Aalburg is een officieel door de KNPV erkende vereniging, voor het opleiden van politiehonden.

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan appeloefeningen, zoals volgen van de baas, het springen over hindernissen, het weigeren van aangeboden voedsel en het zoeken van kleine voorwerpjes. Natuurlijk worden ook aanvals en bewakingsoefeningen geleerd, zoals het bewaken van een voorwerp, het op transport zetten van een persoon en het tot staan brengen van een vluchtend persoon.

Politiehondenvereniging Aalburg is een officieel door de KNPV erkende vereniging, voor het opleiden van politiehonden.

Klik hier om meer te lezen over politiehonden. 

Trainingstijden

De trainingen vinden plaats op ons trainingsterrein naast de voetbalverenging Wilhelmina, geheten "De Ebbe". Op dinsdag en donderdagavond 18.30 uur en zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur.